Naar aanleiding van het grote succes van, alsook de vele interesse voor onze projectoproep digitale inclusie in 2022, herhaalden we de projectoproep “E-inclusion for Belgium – OCMW’s” in 2023.
  Deze projectoproep wordt door Karine Lalieux, onze Minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, gelanceerd en gefinancierd dankzij de relancemiddelen van de Europese Unie.

  Met deze projectoproep wensen we tegemoet te komen aan de nood aan ondersteuning van projecten die oplossingen aanbieden voor de digitale insluiting van kwetsbare groepen.
  Vanuit het project “E-inclusion for Belgium – OCMW’s 2023” lag de focus op de volgende doelstellingen:

  • het uitbouwen van een ondersteuningsnetwerk voor kwetsbare groepen;
  • het verbeteren van vaardigheden van kwetsbare groepen;
  • het verbeteren van vaardigheden van hulpverleners en/of
  • het verbeteren van digitale toegankelijke dienstverlening door onder andere het toepassen van e-inclusion by design principes.

  Alle documenten betreffende deze projectoproep blijven beschikbaar op deze webpagina.
   

  OCMW's en hun samenwerkingsverbanden hadden de mogelijkheid om een project in te dienen tot en met 14 mei 2023.
  De indienperiode is afgelopen en de jury zal de ingediende projecten beoordelen.
  Alle informatie over de huidige stand van zaken in deze projectoproep kun je terugvinden op de webpagina van E-inclusion for Belgium - OCMW 2023.