Projectoproep : Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden

  De nieuwe projectoproep ‘Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden’ wil een impuls geven aan de lokale daadkracht in de strijd tegen gezinsarmoede.

  OCMW’s krijgen dankzij deze oproep de mogelijkheid om gezinsarmoede bij de wortel aan te pakken. De vele initiatieven in de strijd tegen gezinsarmoede bestaan vaak naast elkaar. De actieve en coördinerende rol van OCMW’s moet worden uitgebreid. Deze projectmiddelen geven OCMW’s ruimte om verschillende - soms losse - projecten te bundelen en te experimenteren met nieuwe werkkaders. Door het lokaal overleg te versterken wordt een optimale afstemming van de lokale dienstverlening gerealiseerd. Zo krijgen gezinnen in armoede maximaal kansen.

  Op het federale niveau wordt een forum opgericht voor de uitwisseling van goede praktijken. Zo kunnen OCMW’s ook van elkaar leren.  

  Geïnteresseerde OCMW’s kunnen hun kandidatuur online indienen tegen uiterlijk 16 augustus 2018 om 12 uur. Het reglement kunt u in het tabblad 'documenten' vinden. Voor meer informatie of vragen kan u terecht bij onze FrontOffice op het telefoonnummer 02/508.85.85 of via vraag@mi-is.be

  Alvorens contact met ons op te nemen bekijk zeker onze FAQ's (zie tabblad FAQ).

  Inschrijvingsformulier

  Reglement : Projectoproep gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden