Het MIRIAM-project richt zich op elke alleenstaande moeder die gebruik maakt van gelijk welke vorm van openbare dienstverlening behorend tot de opdrachten van een specifiek OCMW. Het project gaat uit van een holistische aanpak waarbij gefocust wordt op tien verschillende levensdomeinen. Alleenstaande moeders in armoede worden intensief individueel opgevolgd door een case manager (een sociaal assistent, specifiek hiervoor aangesteld), maar een groot accent ligt op een collectieve begeleiding die minstens eenmaal om de twee weken plaatsvindt.

  Deze projectoproep stelt het MIRIAM-project open voor elk OCMW. De deelnemende OCMW’s of consortia van OCMW’s wordt gevraagd een project uit te werken ter empowerment van alleenstaande moeders in armoede. Met de subsidie wordt een case manager aangesteld/vrijgesteld om een groep van 12 tot 15 vrouwen binnen de doelgroep zowel individueel als collectief te begeleiden voor een gemiddelde duurtijd van een jaar. Per OCMW of consortium van OCMW’s kunnen maximaal twee zo’n groepen begeleid worden (met een proportionele stijging van het subsidiebedrag en het aantal case managers). Het subsidiebedrag voor een groep bedraagt 63.613 euro. Het subsidiebedrag voor twee groepen bedraagt 127.226 euro.

  Reglement

  De modaliteiten van dit project staan beschreven in het reglement hieronder:

  Reglement

  Deelname aan de projectoproep

  Binnen uw projectdossier kan u eveneens aanduiden hoeveel groepen u wenst te begeleiden alsook hoeveel jaar het project zou lopen binnen uw OCMW.

  Deelname aan de projectoproep kan via onderstaande link. Indien u het projectdossier niet in één keer wenst aan te maken, maar tussentijds wenst op te slaan, is het belangrijk een account aan te vragen bij jan.surquin@mi-is.be. Voor inhoudelijke/praktische vragen omtrent de projectoproep is dit mailadres ook het contactpunt.

  MIRIAM-PROJECT

   

  Infosessie

  bekijk de infosessie van 17 mei 2023 

  De projectoproep loopt af op 16 juni 2023 om 23u59.