OCMW’s worden geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen in termen van huisvesting van kwetsbare of behoeftige mensen. Doorgangswoningen bieden een tijdelijke oplossing die mensen in moeilijkheden toelaten zich te stabiliseren. Het OCMW neemt een dubbele rol op zich: een antwoord bieden op de hoogdringendheid, maar ook zorgen voor begeleiding van mensen in hun zoektocht naar een duurzame en blijvende oplossing voor deze huisvestingsmoeilijkheden.

  Doorgangswoningen bieden ook een tijdelijke oplossing voor erkende vluchtelingen op zoek naar een kwaliteitsvolle woning aan een betaalbare prijs.

  In samenwerking met minister Wilmès, belast met de Nationale Loterij, wil minister Ducarme lokale initiatieven van OCMW’s steunen om tegemoet te komen aan hun behoeften.

  Deze projectoproep wordt uitsluitend voor OCMW’s georganiseerd. Dit om hun opvangcapaciteit in de gemeenten te verhogen.

  Meer informatie over deze projectoproep vindt u onder het tabblad "Documenten".

  Geïnteresseerde OCMW's kunnen hun kandidatuur indienen tot en met vrijdag 18 januari 2019 via onderstaand inschrijvingsformulier. 

  inschrijvingsformulier 

  Projectoproep doorgangswoningen 2018