De Stad Genk en het OCMW Genk willen met het project talentcoaches extra sociaal kapitaal realiseren om (kinder)kansarmoede en onderwijsachterstand te bestrijden. Het project leidt vijfjarige kleuters wiens capaciteiten om uiteenlopende redenen onvoldoende tot ontplooiing komen, toe naar een duurzame vrijetijdsbesteding. Het project kiest resoluut voor de focus op vrijetijdsbesteding vanuit de overtuiging dat vrijetijdsbesteding bijdraagt tot het verwerven van nieuwe vaardigheden, een beter zelfbeeld, een groter sociaal netwerk, een betere taalontwikkeling en een gezonde ontspanning. Ondanks diverse inspanningen zijn er nog vaak tal van drempels die gezinnen in kansarmoede doen afzien van deelname aan vrijetijd. Om deze drempels in kaart te brengen en samen met het gezin weg te werken, krijgen de gezinnen ondersteuning van een coach.

    Meer info onder ‘documenten’.