Wat is dat nu precies, Housing First?

    Het Housing First-model positioneert de toegang tot huisvesting als een fundamenteel recht en biedt onmiddellijke toegang tot huisvesting, vanaf de straat, zonder tussenstappen en zonder andere voorwaarden dan die (rechten en plichten) waaraan elke huurder onderworpen is. Dit model gooit dus de traditionele visie op het sociale integratieproces overhoop, vooral omdat het gericht is op de meest uitgesloten groepen: mensen die bijzonder kwetsbaar zijn door chronische dakloosheid en geestelijke gezondheids- en verslavingsproblemen. Om mensen te helpen in hun huis te blijven en er weer bovenop te komen, biedt het model intensieve, multidisciplinaire ondersteuning op maat.

    Housing First: een alternatief voor de woonladder
    Pannecoucke I. & De Decker P. (2014), Housing First: een alternatief voor de woonladder ?, Steunpunt Wonen, Leuven, p.5