Europese Kindgarantie: het nationaal actieplan van België

Enfant qui joue

  Begin mei 2022 diende België zijn nationaal actieplan rond de EU-Kindgarantie in bij de Europese Commissie. In 2019, net voor de coronacrisis, liepen meer dan 22% (18 miljoen) van de kinderen in Europa het risico op armoede of sociale uitsluiting. Met de Europese Kindgarantie willen de Europese lidstaten, en zo ook België, meer gelijke kansen voor kwetsbare kinderen.

  Dit Belgisch nationaal actieplan is het resultaat van een gecoördineerde samenwerking tussen alle verantwoordelijke beleidsniveaus rond kinderrechten en de strijd tegen armoede, alsook middenveldorganisaties vertrouwd met dit thema. De volgende stap is nu de implementatie van dit actieplan in het beleid.

  Alle beleidsniveaus samen tegen kinderarmoede

  De Europese doelstelling is om 5 miljoen Europese kinderen uit de armoede te halen tegen 2030. In België wordt momenteel één op de vijf kinderen geconfronteerd met kinderarmoede. Voor ons land ligt het streefcijfer op minstens 93.000 kinderen (van 0 tot 18 jaar) tegen 2030.

  Om hiertoe te komen, wordt er gewerkt op 4 assen. België wil ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen

  • daadwerkelijk en gratis toegang krijgen tot kwalitatief hoogstaand onderwijs, dat er opvang is voor jonge kinderen, dat er educatieve activiteiten en schoolactiviteiten zijn en dat een gezonde maaltijd elke schooldag gegarandeerd is;
  • effectieve en vrije toegang hebben tot kwalitatieve gezondheidszorg ;
  • toegang hebben tot voldoende en gezonde voeding, met name via het Europese programma voor de consumptie van fruit, groenten en melk op scholen;
  • daadwerkelijk toegang hebben tot een adequate huisvesting.
    

  De strijd tegen kinderarmoede: een prioriteit

  In de eerste helft van 2024 wordt België voorzitter van de Europese Unie. Armoedebestrijding met een focus op kinderen in kwetsbare situaties zal tijdens dit voorzitterschap een belangrijk aandachtspunt zijn.

  De strijd tegen armoede bij kinderen en het doorbreken van de vicieuze cirkel van intergenerationele armoede is al lange tijd een Europees aandachtspunt. De Kindgarantie dient gezien te worden als een concrete aanpak om deze intergenerationele cirkel van armoede te doorbreken.

  Vanuit de POD Maatschappelijke Integratie wordt de coördinatie van het Belgische Armoedebestrijdingsbeleid verzekerd in nauwe samenwerking en in dialoog met alle beleidsniveaus.

  Anita Opfergelt, waarnemend Kindgarantiecoördinator bij de POD Maatschappelijke Integratie: “In de paar weken dat ik de rol van Kindgarantiecoördinator heb mogen opnemen heb ik reeds mogen vaststellen dat de verschillende Europese lidstaten hun rol in deze ter harte nemen. De overtuiging is zeer sterk aanwezig dat ieder kind het verdient om in een warme samenleving op te groeien en te ontwikkelen. Ik zie mijn rol als Kindgarantiecoördinator voornamelijk in het omzetten van deze gezamenlijke maatschappelijke visie tot een gecoördineerde concrete aanpak tegen armoede en sociale ongelijkheid bij kinderen. Dit door alle actoren te betrekken, beleidsmatig en op het terrein.”

  Volledig document Beknopt document