MIRIAM-resultaten

  Het verslag “Miriam 2022-2023” bevestigt de doeltreffendheid van het programma dat werd ontwikkeld door de POD Maatschappelijke Integratie. Door intensieve ondersteuning bevordert MIRIAM de persoonlijke en sociale ontwikkeling van alleenstaande moeders in kwetsbare situaties.

  Door individuele begeleiding te combineren met groepssessies, biedt het programma uitgebreide ondersteuning aan alleenstaande moeders die geconfronteerd worden met talrijke uitdagingen. In 2022-2023 namen 33 OCMW's en 2 consortia deel aan MIRIAM, waarmee 988 vrijwillige vrouwen werden bereikt.

  Methodologie

  De doeltreffendheid van MIRIAM werd beoordeeld aan de hand van een zelfevaluatie door de deelneemsters. Ze vulden tweemaal een vragenlijst in, waarbij zij hun situatie aan het begin en aan het einde van het project beoordeelden. De vragenlijst had betrekking op het niveau van zelfredzaamheid van de moeders en hun tevredenheid over zes levensdomeinen: financiële situatie, sociale steun, huisvesting, mobiliteit, fysieke gezondheid en vrije tijd.

  Een verbeterde levenskwaliteit

  Bij de start van het programma toonden de deelnemers zich niet echt tevreden met hun leefsituatie, met een gemiddelde score van 5 of 6 op 10. Vrije tijd bleek het domein te zijn waar de ontevredenheid het grootst was, met een score van 4 op 10.
  Volgens het rapport heeft de ondersteuning die MIRIAM biedt geleid tot verbeteringen op alle domeinen van het leven. De tevredenheid is aanzienlijk toegenomen, vooral op het vlak van vrije tijd (+1,8) en sociale steun (+1,5). Daarnaast heeft 73 % van de vrouwen een algemene verbetering van hun situatie gemeld, wat de positieve invloed van het programma op hun leven en welzijn benadrukt.

  Miriam resultatenkaart

  Empowerment

  Bij de start van het MIRIAM-programma gaven de deelnemers een gemiddelde score van 4,6 op 10 voor hun mentaal welzijn. Ook hun sociale netwerk lijkt zwak te zijn.

  Nadat de alleenstaande moeders het programma hadden gevolgd, voelden ze zich veel sterker: bij elke stap van de evaluatie van de empowerment hebben de deelneemsters eerst vooruitgang geboekt op het vlak van hun psychisch welzijn (+1,4). Dit werd gevolgd door sociale relaties en steun van familie en vrienden (respectievelijk +1,3 en +1), en tot slot het oordeel dat ze hebben over de hulp die ze van het OCMW ontvangen (+0,8).

  Miriam resultatenkaart

  Uitbreiding

  MIRIAM, dat werd ontwikkeld door de POD Maatschappelijke Integratie, blijft zich uitbreiden: van 5 OCMW's in 2016 bereikt het programma nu 45 OCMW's, 83 groepen en ongeveer 1.100 moeders. Deze uitbreiding getuigt van het groeiende belang van het programma in de samenleving. Dit is een collectief succes dat hoop geeft op een betere toekomst voor alleenstaande moeders in kwetsbare situaties.