Thema april: kinderen en jongeren

    In België liep in 2020 nog altijd één op vijf kinderen (20,4%) het risico op armoede en/of sociale uitsluiting. De situatie voor jongeren is al even verontrustend: volgens onze barometer voor maatschappelijke integratie is het aantal leefloners jonger dan 25 jaar tussen december 2019 en december 2020 met 10% toegenomen.

    Daarom vormen kinderen en jongeren een belangrijke doelgroep binnen het vierde federaal plan tegen armoede en ongelijkheid. Want: hoe vroeger wordt opgetreden tegen armoede, hoe doeltreffender. De eerste 1.000 dagen in het leven van een kind zijn bepalend voor zijn ontwikkeling en toekomst. Elke uitgave voor kinderen die in armoede leven moet worden gezien als een investering.

    Het plan biedt daarom acties die op verschillende fronten meehelpen in de strijd tegen armoede en ongelijkheid bij kinderen en jongeren, zoals:

    Het Miriam-programma

    Projectoproep kinderarmoede