Federaal plan

  De strijd tegen armoede en ongelijkheid heeft een belangrijke plaats in het regeerakkoord van de federale overheid, met als een van de belangrijkste maatregelen de historische verhoging van de sociale minima.

  Armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting worden gekenmerkt door verschillende dimensies en worden in de hand gewerkt door verschillende factoren, en dus moet de strijd hiertegen ook op verschillende fronten worden gevoerd.Deze gezamenlijke acties worden vandaag voortgezet en belichaamd in het plan ter bestrijding van armoede en ongelijkheid.

  Het vierde federaal plan armoedebestrijding en ongelijkheden werd op 15 juli 2022 goedgekeurd door de Ministerraad. Het plan centreert zich rond drie hoofdlijnen:

  • Vroegtijdige opsporing en preventie van armoede;
  • Werk als hefboom in de strijd tegen armoede en ongelijkheid door een actieve deelname aan de arbeidsmarkt aan te moedigen;
  • Toegang tot rechten en inclusie voor iedereen garanderen door middel van de strijd tegen non-take up.

  In de komende maanden stellen we het plan aan je voor. Meer dan 140 acties werden vastgelegd in dit plan. De verantwoordelijkheid voor deze acties werd ook door de volledige federale regering opgenomen. Dit wil zeggen dat elke minister/staatssecretaris verantwoordelijk is voor de uitvoering van de acties die onder de eigen competenties vallen. De POD Maatschappelijke Integratie zal een coördinerende rol spelen binnen de monitoring van dit federale plan armoedebestrijding. Hou onze website in de gaten en ontdek de thema’s van het vierde federaal plan tegen armoede en ongelijkheid.

  Het volledige plan vind je steeds op onze website onder de rubriek “documenten”.

  Vierde federaal plan tegen armoede en ongelijkheid