In de komende maanden stellen we het plan aan je voor. Meer dan 140 acties werden vastgelegd in dit plan. De verantwoordelijkheid voor deze acties werd ook door de volledige federale regering opgenomen. Dit wil zeggen dat elke minister/staatssecretaris verantwoordelijk is voor de uitvoering van de acties die onder de eigen competenties vallen. De POD Maatschappelijke Integratie zal een coördinerende rol spelen binnen de monitoring van dit federale plan armoedebestrijding. Hou onze website in de gaten en ontdek de thema’s van het vierde federaal plan tegen armoede en ongelijkheid.

    Het volledige plan vind je steeds op onze website onder de rubriek “documenten”.