Andere federale overheidsdiensten

  In 2020 werden de ervaringsdeskundigen gedetacheerd bij of tewerkgesteld door 26 partnerorganisaties.

  Daarbij waren:

  • negen ziekenhuizen in Brussel, Gent, Luik en Antwerpen,
  • acht infocenters van de FOD Financiën te Antwerpen, Charleroi, Brugge, Brussel, Gent, Luik, Bergen en Namen.  
  • drie bureaus van de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV) in Brussel, Charleroi en Gent
  • drie bureaus van de FPD in Antwerpen, Brussel en Charleroi
  • drie netwerken geestelijke gezondheidszorg in Antwerpen, Luik en Manage
  • twee bureaus van Artsen van de Wereld
  • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
  • de FOD Strategie en Ondersteuning BOSA
  • de DG personen met een handicap
  • de FOD Binnenlandse Zaken (IBZ)
  • de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van de Zelfstandigen (RSVZ), Bureau te Bergen
  • het RIZIV
  • de federale ombudsman
  • de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  • de FOD Economie
  • de POD Maatschappelijke Integratie

  Enkele acties die werden uitgevoerd:

  Herzien van het aangifteformuliere van de toekomstige gepensioneerde op het vlak van activiteiten en sociale uitkeringen voor de RSVZ

  De ervaringsdeskundige die gedetacheerd is naar het gewestelijk bureau in Bergen van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) heeft deelgenomen aan de permanenties van de RSVZ in de regio van Henegouwen. 80 % van de steunaanvragen had betrekking op het aangifteformulier van de toekomstige gepensioneerde op het vlak van beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen (model 74).

  De verklaring van beroepsactiviteit moet ingevuld, gedateerd en ondertekend worden om het pensioen als zelfstandige te kunnen genieten (alleenstaand of met een partner). Deze aangifte moest gebeuren bij de RSVZ door het vroegere model 74 te gebruiken, beschikbaar bij de instelling.

  Via een formulier worden de contacten tussen de burger en de administratie over het algemeen geformaliseerd. Aangezien de rechthebbende het formulier verkeerd begrepen had, kwam het slecht ingevuld terug bij de administratie en zorgde het voor extra werk bij de administratie. Het is nuttig om een gemakkelijk te begrijpen formulier op te stellen dat de logica van de rechthebbende overneemt.

  De ervaringsdeskundige die gedetacheerd was bij de RSVZ heeft een verslag opgesteld dat gebaseerd is op deze vaststelling. Vervolgens werd een werkgroep opgericht in onze dienst. Er vond een simulatie plaats met verschillende gevallen en situaties en een vergelijking met het formulier van de Federale Pensioendienst. Om het formulier te vereenvoudigen, werd eveneens een werkgroep opgericht bij de RSVZ, waaraan de ervaringsdeskundige heeft deelgenomen. Tenslotte werd alles herlezen, samen met alle ervaringsdeskundigen.

  De verbetervoorstellen hadden betrekking op de samenhang en de logica van de structuur, een verdeling in verschillende kaders om de relevante partijen snel te identificeren, eenvoudige zinsbouw en terminologieën en de toevoeging van een verklarende nota.

   

  Bijdrage aan het testformulier gelijke kansen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  De ervaringsdeskundigen hebben meegewerkt aan de test gelijke kansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Via deze tool kan de impact geëvalueerd worden van de beleidsmaatregelen op verschillende bevolkingsgroepen, door rekening te houden met de volgende criteria:

  • Het geslacht
  • De handicap
  • De etnische en culturele afkomst
  • De seksuele geaardheid, de genderidentiteit en - uitdrukking
  • De sociale afkomst en situatie.

  Equal.brussels, Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel, heeft ons, eind augustus, uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop met als thema “sociale afkomst en situatie”. Vooraleer het project uit te voeren, wilden zij nagaan of zij niemand waren vergeten.

  Voorbeelden uit de beschouwingen van de ervaringsdeskundigen zullen worden opgenomen in de FAQ van de site van equal.brussels die aan de test is gewijd. De bijdrage van onze dienst zal eveneens geïntegreerd worden in de opleidingen en steun voorgesteld door equal.brussels aan de verschillende respondenten.

   

  Interesse in een samenwerking met onze diensten?

  Neem dan contact op met de coördinatie van de dienst ervaringsdeskundigen via mi.edv@mi-is.be