Colloquium van 28 april 2015

  FEAD "De toekomst van de voedselhulp in België"

  Op 28 april 2015 vond het colloquium over de toekomst van de voedselhulp in België plaats. Deze studiedag werd georganiseerd in het licht van het Fonds voor Europese hulp aan de Meest Behoeftigen (FEAD). Tijdens deze studiedag werden innovatieve pistes voor de toekomst bestudeerd en werd de inzet van vele vrijwilligers gevaloriseerd.

  Door middel van interactieve werkgroepen werd er een stem gegeven aan de ervaringen en inzichten van de deelnemers. Voor zij die niet aanwezig konden zijn en voor degenen die de bijdragen van de gastsprekers wensen te raadplegen, zijn de presentaties hieronder beschikbaar.

  Plenaire gedeelte

  Julien Van Geertsom (Voorzitter POD Maatschappelijke Integratie)

  Olivier De Schutter (Speciaal Rapporteur over het recht op voedsel bij de Verenigde Naties 2008-2014)

  Atelier 1 Hoe kan materiële hulp bijdragen in de strijd tegen kinderarmoede?

  Nicole Roland (Office de la Naisance et de l'Enfance)

  Katrien De Boyser (Ministerie van Onderwijs en Vorming)

  Kris Drossaert en Tom Ryssaert (OCMW Antwerpen)

  Atelier 2 Gezonde en duurzame voeding: goede praktijken en pistes voor de toekomst

  Laurence Doughan (SPF Santé Public)

  Brigitte Grisar (Fédération des Services Sociaux)

  Nathalie Boschmans (VZW Goed Gevoel)

  Atelier 3 Voedselhulp als hefboom voor sociale innovatie en activering

  Marleen Nuytemans (Belgisch Netwerk Armoedebestrijding)

  Christophe Gouache (Stratégic Design Scenarios)

  Etienne Rubens (Komosie VZW)

  Atelier 4 De rol van sociale kruideniers en sociale restaurants in de voedselhulp

  Yves Bocklandt (Sociale Kruideniers Vlaanderen)

  Hélène Delogne (Croix Rouge)

  Sébastien Van Daele (CPAS St-Agatha-Berchem)

  Atelier 5 Beheer van overschotten en verspilling: een noodzakelijke denkoefening

  Jacques Vandenschrik (Belgische Federatie van Voedselbanken vzw)

  Esteban Jaime Tornin et Cathérine Rousseau (CPAS Bruxelles)

  Mieke Vercaeren (Colruyt Group)

  Atelier 6 Het bereiken van onze doelgroep op een efficiënte manier: het logistieke vraagstuk

  Jean Marie Mortier (Belgische Federatie Voedselbanken VZW)

  Olivier De Cock (I Propeller - Oksigen Lab)

  Olivier Hault (Level IT)

  De POD Maatschappelijke Integratie wenst iedereen te bedanken voor zijn participatie, enthousiasme en inzet. Dankzij jullie werd de dialoog over de toekomst van de voedselhulp kracht bij gezet!