Gemeentelijke administratieve sancties

  • De wet werd gestemd tot invoering van de GAS die aan de gemeenten meer autonomie moest geven voor het aanpakken van “overlast”. ...

  • De wet op de administratieve sancties voorziet in een belangrijk dispositief inzake bemiddeling. Indien gemeenten zijn zij verplicht deze procedure te voorzien in hun gemeentereglement. ...

  • Oprichting van een task force van experts, ten einde de gemeenten een gespecialiseerde begeleiding aan te bieden bij de toepassing van de administratieve sancties, en in het bijzonder de bemiddeling. ...

md xs sm lg