Hervestiging van vluchtelingen

  België zal verder deelnemen aan het hervestigingsprogramma van het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen (UNHCR).

  Hervestiging maakt deel uit van duurzame oplossingen voor vluchtelingen die nood hebben aan een internationale bescherming en die onmogelijk terug kunnen naar hun land. Deze deelname is tevens een blijk van solidariteit naar alle landen toe waar dagelijks miljoenen vluchtelingen verblijven.

  Een triest record werd bereikt: nog nooit was zo’n groot aantal personen wereldwijd op de vlucht sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Over de hele wereld waren er meer dan 50 miljoen personen in hun land of elders op de vlucht. De huidige crisissen in ondermeer het Midden-Oosten, maken de situatie alleen maar erger.

  Tijdens zijn tussenkomst in de Kamer op 29 april, herinnerde de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, België eraan zich steeds solidair te hebben opgesteld ten aanzien van de slachtoffers van humanitaire crisissen. Vandaar zijn wens om in 2015 nog meer in te zetten op hervestiging, een van de mogelijkheden die het Hoog-Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen (UNHCR) en de Europese Unie aanbevelen om ter hulp te komen aan de vluchtelingen. Naast bescherming bieden aan personen die hun land van herkomst moesten ontvluchten, neemt hervestiging ook de druk weg bij landen die grenzen aan conflictgebieden en grote aantallen vluchtelingen opvangen.

  Tijdens zijn tussenkomst lanceerde de Staatssecretaris een warme oproep aan de Belgische OCMW's aangezien zij een cruciale rol spelen bij het slagen van het hervestigingsprogramma en de begeleiding bij de integratie vanvluchtelingen.

  In 2015 zullen verschillende Congolese en Syrische vluchtelingen opgevangen worden. Tot op vandaag waren de oproepen naar OCMW's steeds succesvol waardoor we de hervestigde vluchtelingen zo goed mogelijk konden opvangen na een kort verblijf in een opvangcentrum.

  Oproep aan de OCMW’s

  In juni 2015 wordt een nieuwe oproep naar OCMW's gelanceerd. Alle nuttige informatie over de voorwaarden tot deelname en het formulier voor de kandidatuur voor de OCMW’s vindt u op de website www.hervestiging.be onder 'Info OCMW'.

  Meer info?

  Er zullen twee infosessies georganiseerd worden voor de OCMW's op 14/07/2015 en 03/09/2015 op de hoofdzetel van Fedasil (voormiddag in FR en namiddag in NL). De inschrijvingen worden verwacht tegen uiterlijk 09/07/2015 en 31/08/2015.

  Meer informatie bij de dienst hervestiging van Fedasil op 02/5488051 of via resettlement@fedasil.be