Erkende vluchtelingen

    Om opvang te kunnen blijven bieden, voorziet Fedasil in een tijdelijke maatregel om het vertrek uit de opvangstructuren te bevorderen van personen die een internationaal beschermingsstatuut (vluchtelingenstatuut of statuut van subsidiaire bescherming) verwierven en dit door de toekenning van een bedrag aan maaltijdcheques.