MediPrima

    MediPrima is het IT-systeem dat het mogelijk maakt om de beslissingen tot tenlasteneming van de medische hulp door de OCMW's te beheren. Het dekt de volledige cyclus startend bij de aanmaak in een databank van de beslissingen die door de OCMW's worden genomen voor een medische hulp, tot en met het gebruik ervan door de zorgverstrekkers.

    In 'tool OCMW', is er een rubriek over MediPrima

    MEDIPRIMA