Gemeentelijke administratieve sancties

  • De wet werd gestemd tot invoering van de GAS die aan de gemeenten meer autonomie moest geven voor het aanpakken van “overlast”. ...

  • De wet voorziet in een belangrijk dispositief inzake bemiddeling. Indien gemeenten zijn zij verplicht deze procedure te voorzien in hun gemeentereglement. ...

  • Oprichting van een task force van experts, ten einde de gemeenten een gespecialiseerde begeleiding aan te bieden bij de toepassing van de administratieve sancties. ...

md xs sm lg