Het Europese Stedenbeleid

  • Europees programma URBACT is een Europees kennisuitwisselingsprogramma dat zich richt op duurzame stedelijke ontwikkeling. ...

md xs sm lg