Het Europese Stedenbeleid

  • EUKN is een Europees kennisnetwerk dat de steden van de Europese Unie wil helpen om economische groei, werkgelegenheid en sociale cohesie te promoten via uitwisseling van kennis en expertise. ...

md xs sm lg