Het Europese Stedenbeleid

  • EUKN is een Europees kennisnetwerk dat de steden van de Europese Unie wil helpen om economische groei, werkgelegenheid en sociale cohesie te promoten via uitwisseling van kennis en expertise. ...

  • Europees programma URBACT is een Europees kennisuitwisselingsprogramma dat zich richt op duurzame stedelijke ontwikkeling. ...

md xs sm lg