Tool sociale activering nieuwkomers

 1. Bejaarden

  Handleiding tool sociale activering nieuwkomers

  Er bestaan reeds talrijke initiatieven om nieuwkomers te ondersteunen binnen de OCMW-werking en de POD MI wil via deze databank al enkele inspirerende praktijken bij elkaar brengen. Veel inspiratieplezier!  ...

 2. OCMW Antwerpen - AMIE

  Het hoofddoel van het project bestaat erin om alle deelnemers sociaal te activeren.  ...

 3. OCMW Gent - Interactief

  Het project wil voor alle derdelanders een aangepaste begeleiding organiseren om hen te versterken.  ...

 4. OCMW Stad Brussel - Move'Up

  Het OCMW van de Stad Brussel biedt intensieve sociale activeringstrajecten gericht op maatschappelijke participatie.  ...

 5. OCMW Luik - Project Mod'Actions

  Het OCMW van Luik wil bijdragen tot de integratie van vreemdelingen door een sociaal activeringsprogramma op te zetten. ...

 6. OCMW Charleroi - Activ'Up

  Het OCMW van Charleroi is ervan overtuigd dat haar bijdrage tot de integratie van nieuwkomers gebeurt via een project voor sociale activering. ...

 7. OCMW Luik - Module projectrealisatie

  De module “projectrealisatie” biedt de nodige middelen om een persoonlijk project uit te voeren voor nieuwkomers die al goed hebben nagedacht over het socioprofessionele. ...

md xs sm lg