Handleiding tool sociale activering nieuwkomers

Er bestaan reeds talrijke initiatieven om nieuwkomers te ondersteunen binnen de OCMW-werking en de POD MI wil via deze databank al enkele inspirerende praktijken bij elkaar brengen. Veel inspiratieplezier!  ...

OCMW Antwerpen - AMIE

Het hoofddoel van het project bestaat erin om alle deelnemers sociaal te activeren.  ...

OCMW Gent - Interactief

Het project wil voor alle derdelanders een aangepaste begeleiding organiseren om hen te versterken.  ...

OCMW Stad Brussel - Move'Up

Het OCMW van de Stad Brussel biedt intensieve sociale activeringstrajecten gericht op maatschappelijke participatie.  ...

OCMW Luik - Project Mod'Actions

Het OCMW van Luik wil bijdragen tot de integratie van vreemdelingen door een sociaal activeringsprogramma op te zetten. ...

OCMW Charleroi - Activ'Up

Het OCMW van Charleroi is ervan overtuigd dat haar bijdrage tot de integratie van nieuwkomers gebeurt via een project voor sociale activering. ...

OCMW Luik - Module projectrealisatie

De module “projectrealisatie” biedt de nodige middelen om een persoonlijk project uit te voeren voor nieuwkomers die al goed hebben nagedacht over het socioprofessionele. ...