FEDERALE EN GEWESTELIJKE FINANCIËLE STEUN AAN ZELFSTANDIGEN: TENLASTENEMING:

  Overzichttabel van de steunmaateregelen zelfstandigen

  FEDERAAL

  Federaal: (RSVZ) 0800/12.018 (meer info)

  Overbruggingsrecht

  • Crisis-overbruggingsrecht
  • Overbruggingsrecht bij omzetdaling van minstens 40 %
  • Overbruggingsrecht 3de pijler
  • Overbruggingsrecht quarantaine
  • Gedeeltelijk overbruggingsrecht

  Steun in verband met bijdragen

  • Uitstel van betaling van de sociale bijdragen en kwijtschelding van verhogingen
  • Afbetalingsplan mogelijk
  • Vermindering van voorlopige sociale bijdragen
  • Vrijstelling van sociale bijdragen

  Aanvullende crisisuitkering voor arbeidsongeschiktheid (gestort door het ziekenfonds als aanvulling op een klassieke arbeidsongeschiktheid)

  Federaal: FOD Financiën (meer info)

  • BTW: opschorting van de schulden tot 30 juni 2021 (maar opgelet: nalatigheidsinteresten blijven lopen, maar beperkt tot 4 % in plaats van 9,6 %)
  • BTW: afbetalingsplan mogelijk tot 30 juni 2021
  • De vrijstelling van winst 2019 die werd gevraagd voor het aanslagjaar 2020 zal overgenomen worden tijdens het inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021)
  • Foorkramers/caféhouders: inventaris van de onverkochte en vernietigde goederen tijdens de periodes van sluiting en terugvordering van de BTW die vooraf werd betaald op deze goederen
  • Uitkeringen toegekend door de gewesten/gemeenschappen/provincies/gemeenten vrijgesteld van belastingen
  • Belastingvermindering van 30 % voor de eigenaars die de huur hebben geannuleerd van de huurders die verplicht zijn om hun activiteiten stop te zetten (huur van maart/april/mei 2021)
  • "individueel uitstel op aanvraag” van de betaling van de belasting van natuurlijke personen, van de belasting van ondernemingen, van de bedrijfsvoorheffing en van de BTW

  Federaal: POD MI

  COVID-fonds OCMW’s – tussenkomsten voor zelfstandigen

  • Voor zelfstandigen als natuurlijk persoon en niet als rechtspersoon
  • Kosten die afhangen van de beroepsactiviteit, zoals sociale bijdragen, energiekosten, huurkosten, beroepsverzekeringen, ...

  GEWESTEN

  Vlaams Gewest

  • Handelshuurlening
  • Corona-lening
  • Vlaams Beschermingsmechanisme 5
  • Globalisatiemechanisme
  • Uitbreiding advies en opleidingssteun
  • Welvaartsfonds (in oprichting)
  • Versoepeling belastingsmaatregelen
  • Sectorale steun (o.a. horeca, sociale economie, reissector, culturele sector, …)
  • Versoepeling bestaande subsidieregelingen (bv. Winwinlening)
  • Meer info: : Vlaanderen.be et Vlaio.be

  Waals Gewest

  • 15 verschillende uitkeringen werden of worden toegekend door het Waalse Gewest - meer informatie
  • Huurlening
  • ‘Prêt ricochet-relance Wallonie’

  Brussels Gewest (meer info)

  • Eenmalige premie van € 4.000 (€ 3.000 voor de taxi’s)
  • TETRA-premie voor de horeca, evenementensector en discotheken – variabele premie
  • Noodlening voor de Brusselse culturele en creatieve sector (momenteel beperkt tot 31/03/2021 - te bekijken of die verlengd wordt)
  • Oxygenlening om de heropstart mogelijk te maken
  • “Proxi-lening”: spaargeld van burgers om KMO’s te ondersteunen
  • Overheidsgarantie via het Brussels waarborgfonds op bankleningen
  • Uitstel van betaling van de onroerende voorheffing 2020
  • Vrijstelling van de citytaks voor hotels (tot 30 juni 2021)

   

  Overzichttabel van de steunmaateregelen zelfstandigen