Laatste wijzigingen:  31/03/20

  Vraag 1: Aan wie mag ik FEAD-producten uitdelen tijdens de crisis?

  Zoals vermeld in onze verordening zijn de FEAD-producten bedoeld voor mensen die onder de armoedegrens leven (zie de AROP-indicator onder het tabblad "armoedegrens" en zie de verordening). Om dit te kunnen naleven moet elk OCMW en elke erkende partnerorganisatie een mechanisme opzetten om na te gaan of de eindbegunstigden daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoen.

  We willen jullie eraan herinneren dat we voor de berekening van het inkomen van een persoon kijken naar de daadwerkelijk beschikbare middelen; een criterium dat kan worden versoepeld door bijvoorbeeld rekening te houden met  grote schulden of buitengewone medische kosten, maar dan moet de gehanteerde procedure en berekeningen goed zijn beschreven.

  Deze ongeziene crisissituatie rechtvaardigt echter uitzonderlijke maatregelen en de Europese Commissie nodigt ons uit om in deze periode flexibel om te springen met de uitvoering van het FEAD.

  In het licht van de huidige crisis bestaat het risico dat het aantal begunstigden zal toenemen. Door de sluiting van sommige distributiecentra zullen mensen zich naar andere centra begeven die nog open zijn en zullen er waarschijnlijk nieuwe mensen aankloppen die nu door de crisis worden getroffen.

  We begrijpen dat door het beperkt sociaal contact, de sluiting van vele diensten en het gebrek aan personeel, het moeilijker is om sociale onderzoeken uit te voeren. Hierdoor is het moeilijker om te bepalen of mensen die zich nu aanmelden voldoen aan de voorwaarden van het FEAD reglement en of ze onder de armoedegrens leven.

  Wij vragen om tijdens deze gezondheidscrisis in indien mogelijk de regels zoveel mogelijk te respecteren. Wanneer mensen met problemen kampen als gevolg van de crisis, verzoeken wij jullie om de regels flexibeler toe te passen door een beroep te doen op overmacht.

  Wij zullen rekening houden met deze uitzonderlijke omstandigheden bij onze controles.
   

  Vraag 2 : Kan ik voedselproducten overdragen naar niet-FEAD organisaties?

  In deze crisistijd willen wij niet dat de begunstigden zonder voedselhulp zitten als de verdeling van FEAD-producten door erkende organisaties plots zou worden opgeschort. Wij geven je daarom bij wijze van uitzondering de toestemming om tijdens deze crisisperiode de FEAD-producten over te dragen aan voedselhulporganisaties die niet door onze diensten zijn erkend (ook verenigingen of OCMW's die een tijdelijke of permanente voedselhulp aanbieden voor het doelpubliek tijdens de gezondheidscrisis).

  Er zijn twee mogelijke gevallen:

  • De organisatie is niet erkend door het FEAD maar door een van de volgende organisaties: Voedselbank, ODC Antwerpen, Rode Kruis, Alimen't. In dit geval kan je de overdracht uitvoeren volgens onderstaande procedure. Vermeld bij je aanvraag door welke organisatie de niet-FEAD-organisatie wordt erkend.
  • De organisatie is noch door het FEAD, noch door een van de volgende organisaties erkend: Voedselbanken, ODC Antwerpen, Rode Kruis, Alimen't. In dit geval kan je de overdracht uitvoeren volgens onderstaande procedure mét vermelding van het ECB-erkenningsnummer van de organisatie op het moment van je aanvraag.


  Overdracht tussen OCMW's is ook mogelijk.

  Overdrachten kunnen plaatsvinden tussen organisaties, met of zonder tussenkomst van hun opslagplaats, en moeten voldoen aan de gebruikelijke voorwaarden voor overdrachten tussen erkende FEAD-organisaties. Wat heb je nodig/moet je doen:

  • Officiële toestemming van onze diensten (met bovenstaande aanvullende informatie in het geval van niet-FEAD organisatie).
  • Ingevuld overdrachtsformulier en dit formulier moet toegevoegd worden in de bijlagen van de boekhouding
  • Kopie van de transferbon aan onze dienst bezorgen
  • Overdracht weergeven in de boekhouding

  Aarzel niet om ons te contacteren als je vragen hebt!
   

  Vraag 3: Wat is de impact van de gezondheidscrisis COVID-19 op de toepassing van de regels van de overheidsopdrachten in het kader van het FEAD?

  Je vindt alle informatie op deze website : https://www.publicprocurement.be/nl/faq