Om de OCMW’s  te helpen om hun GPMI beter te beheren, stelt de POD MI hen twee interactieve formulieren ter beschikking.

  1. Eerste formulier (GPMI_data.pdf)

  Het dient om de informatie in te voeren die het mogelijk zal maken om het GPMI-contract op te stellen. Het bevat:

  a. De algemene informatie over het OCMW: de identificatie van het OCMW, van de Voorzitter en van de Secretaris,
  b. De persoonsgegevens van de begunstigde,
  c. En, naar keuze, de verschillende potentiële gedeelten van een GPMI:
     i. de actiedomeinen,
     ii. de stappen waartoe de gerechtigde zich verbindt om ze uit te voeren,
     iii. de stappen waartoe het OCMW zich verbindt om ze uit te voeren,
     iv. de studies die de persoon wil gaan volgen,
     v. opleidingen,
     vi. tewerkstelling,
     vii. externe partners.
  d. Tot slot bevat het eveneens een gedeelte voor de evaluatie.

  Gelet op de vorm van het document, kan het geleidelijk aan worden ingevuld, indien nodig door meerdere personen – het kan bijvoorbeeld worden uitgewisseld per mail.

  2. Tweede formulier (GPMI_contract)

  Tot slot is het mogelijk om een xml-bestand op te stellen dat formulier 2, het eigenlijke contract, zal voeden.

  Het tweede formulier is het eigenlijke GPMI-contract. Dit document is op een meer juridische manier opgesteld. Elke partij moet een exemplaar ondertekenen.

  Er kan informatie worden toegevoegd die werd ingevoerd in het eerste formulier: hoe deze overdracht moet gebeuren, wordt uitgelegd in de handleiding die bij deze documenten wordt gevoegd.

  3. Derde formulier (GPMI_Evaluatie)

  Vervolgens is er ook nog een formulier ter beschikking voor de evaluatie (GPMI_Evaluatie.pdf)

  4. Handleiding (GPMI_handleiding)

  De handleiding legt in detail uit hoe het GPMI-formulier moet worden ingevuld en opgevolgd – inclusief de evaluaties; en hoe vervolgens het contract moet worden opgesteld dat moet worden ondertekend door de partijen.