Toegang tot de beveiligde postbus van uw instelling en of uw persoonlijke postbus

  Toegang tot de inspectieverslagen van de POD Maatschappelijke Integratie.

  Invullen van het rapport over de toegenkende subsidies van vorig boekjaar.

  Indienen, aanpassen of consulteren van een dossier dat werd ingediend bij de POD Maatschappelijke Integratie.

  Overmaken van informatie met betrekking tot het Europees Sociaal Fonds van de POD Maatschappelijke Integratie.

  Selectie van de soorten mutaties.

  Consulteren van de errorcodelijsten van de sociale zekerheid.

  Dit platform is een elektronische samenwerkingsruimte voor de professionals van de sociale sector.

  De rubrieken met een * vereisen een toegang met een E-ID of ambtenarentoken.