Zoals u deze dinsdag 17 maart 2020 heeft vernomen, maakt ons land een ernstige crisis door en werden de veiligheidsvoorschriften verstrengd om de impact maximaal te verkleinen en de menselijke slachtoffers te beperken.

  We zijn ons bewust dat u aan de frontlinie staat voor een kwetsbare doelgroep en we vragen dat u voor uw veiligheid zorgt en die van anderen. Jullie zijn namelijk onze woordvoerders, onze oren, onze ogen, maar ook onze armen et zoals we jullie reeds hebben gezegd, zonder jullie zou FEAD niet meer bestaan.

  Echter, de eindbegunstigden rekenen op u, net zoals wij erop rekenen dat u uw missie verderzet, met respect voor de verschillende veiligheidsregels en -richtlijnen om u te beschermen, maar ook om uw eindbegunstigden te beschermen. De Nationale Veiligheidsraad heeft duidelijk gemaakt dat tijdens uw activiteiten in verband met FEAD (bv.: afhaling van producten bij uw referentieopslagplaats, voorbereiding van verdelingen, …) en/of tijdens uw sociale activiteiten, de inperkingsmaatregelen niet van toepassing zijn. Echter, kwetsbare personen lopen het risico minder uitgerust te zijn om de consequenties van bepaalde maatregelen het hoofd te bieden en ondergaan dubbel de effecten van de crisis. We herinneren u  er overigens aan dat de FEAD-producten exclusief bestemd zijn voor personen die leven onder de armoedegrens. Van onze kant gaan wij alles in het werk stellen zodat de leveringen volgens plan verlopen.

  We nodigen u uit om regelmatig de beschikbare informatie op de website specifiek voor het coronavirus COVID-19 van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu te consulteren. Coördinatieorganen zijn op federaal niveau en in de regio’s opgezet om na te denken over de te nemen maatregelen en zich stapsgewijs aan te passen aan de evolutie van de situatie.

  We vragen u om het niveau van activiteit van uw organisatie aan ons te communiceren (actief – actief maar vragend naar vrijwilligers – tijdelijke opschorting van de activiteiten). Als u niet meer in staat bent om uw verdelingen te verzekeren, Wij nodigen jullie uit om jullie opslagplaats te informeren net als onze diensten via het platform https://www.voedselhulp.be/ . We nodigen u uit om hetzelfde formulier te gebruiken om ons de hervatting van uw verdelingsactiviteiten te melden.

  We vragen u om bij productoverdrachten voorrang te geven aan organisaties die erkend zijn door FEAD. Tot en met oktober 2021, mag u overdrachten organiseren naar organisaties die niet zijn erkend door FEAD onder dezelfde voorwaarden die staan vermeld in ons reglement, namelijk :

  • Een voorafgaand akkoord van onze diensten
  • De overdrachtsbon invullen die in de bijlage is opgenomen in ons reglement
  • Een kopie van de overdrachtsbon bijvoegen in uw respectieve boekhouding en ons een kopie bezorgen (document beschikbaar in de bijlagen van ons reglement, beschikbaar op onze website)
  • De overdrachtsbeweging aangeven in uw respectieve boekhouding

  Als u hulp wenst om organisaties te vinden die actief zijn vlak bij u, kan u:

  • Aan onze diensten de actieve organisaties dicht bij u opvragen
  • Hulp vragen aan uw referentieopslagplaats
  • Raadplaag het platform https://www.voedselhulp.be/
  • Uw producten voor overdracht voorstellen op het platform de Schenkingsbeurs
  • Het document consulteren dat de actieve OCMW/organisaties in uw gemeente aangeeft, beschikbaar op onze website onder het tabblad “documenten” van de rubriek “FEAD algemeen”

  In het geval van sluiting van uw verdelingsdienst, vragen we u ook om de eindbegunstigden door te verwijzen naar een ander open centrum. U kan ook uw OCMW contacteren om kennis te nemen van de actieve organisaties in uw gemeente.

  In ieder geval blijven we tot uw beschikking van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 15u45 op 02 508 85 85 of per e-mail op voeding@mi-is.be.

  Ten slotte, vragen we u om de nodige maatregelen te nemen om uw voorraad in veiligheid te brengen.


  Herlees al onze nieuwsbrieven i.v.m. de COVID-19 crisis:

  - 06-05-2020: meer details over de nieuwe steunmaatregelen voor de voedselhulpsector

  - 01-04-2020: Nieuwe maatregelen om de voedselhulp te ondersteunen

  - 18-03-2020: Coronavirus COVID-19