Verbindingsorganen

    Het betreft een lijst van adressen van de verbindingsorganen uit Europese landen en landen waarmee België een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot betaling van medische kosten. Iemand uit een ander land kan zich bij een ziekenhuis of dokter aanmelden zonder ziekteverzekeringsgegevens. Als deze persoon afkomstig is uit een land die in deze lijst voorkomt, dan moet de HZIV (Hulpkas voor Ziekte-, en Invaliditeitsverzekering) verplicht op de hoogte gebracht worden.
    De HZIV contacteert vervolgens het verbindingsorgaan om na te gaan of betrokkene verzekerd is in eigen land.
    website HZIV