Wat is e-inclusie?

  Onze maatschappij digitaliseert aan een razendsnel tempo en dit heeft gevolgen voor ieder van ons. De veranderende samenleving verwacht dat iedereen over de nodige digitale middelen en vaardigheden beschikt om deel te kunnen nemen aan het dagelijks leven. Zo rekenen banken er op dat klanten gebruik maken van e-banking; telecomoperatoren en andere leveranciers factureren digitaal; afspraken bij dokters en andere dienstverleners kunnen bijna uitsluitend digitaal ingepland worden; persoonlijke aankopen gebeuren meer en meer online, ...

  Deze digitalisering van de Belgische samenleving maakt het voor digitaal kwetsbare personen moeilijk  om deel te nemen aan het maatschappelijk leven en om hun rechten uit te putten. Het is een problematiek die door de COVID-19-gezondheidscrisis pijnlijk zichtbaar is geworden.

  Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om deze digitale omschakeling te maken.
  In België is het voor een grote groep mensen moeilijk om deel te nemen aan onze digitale wereld. Enerzijds omdat ze geen toegang hebben tot computers (of andere digitale technologieën), anderzijds omdat zij niet in staat zijn om deze technologie te gebruiken, maar ook omdat de digitale dienstverlening vaak niet op hen afgestemd is. Deze mensen dreigen digitaal uitgesloten te worden.
  Meer info hierover is terug te vinden in het de Barometer Digitale Inclusie, die geschreven werd in opdracht van de Koning Boudewijnstichting.

  Om ervoor te zorgen dat iedereen volwaardig aan het maatschappelijk leven kan deelnemen, is het belangrijk om alle burgers ook digitaal te ondersteunen. De POD MI draagt daarom samen met Karine Lalieux, Minister voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding bij aan deze doelstelling en zet in op acties en oplossingen die nodig zijn om digitale uitsluiting te voorkomen, zodat iedereen ten volle kan deelnemen aan de samenleving.


  Dankzij de middelen van het Europese relanceplan (RRF) investeren we de komende jaren in het project "e-inclusion for Belgium" onder leiding van het Digilab team dat instaat voor de ondersteuning en begeleiding van e-inclusie projecten.

  Gefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU