Aanbeveling nr. 12/02 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 4 september 2012 m.b.t. de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tussen de OCMW's in het kader van het “Elektronisch Sociaal Verslag”

md xs sm lg