Bijlage bij het KB van 23 mei 2017 houdende toekenning van een subsidie voor 2017 aan de OCMW's voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen

md xs sm lg