Bijlage bij het koninklijk besluit van 10 december 2020 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW's voor de tweede helft van het jaar 2020

md xs sm lg