Bijlage bij het Koninklijk besluit van 23 februari 2018 houdende toekenning van een subsidie voor 2018 aan de OCMW's voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen

md xs sm lg