Bijlage bij het koninklijk besluit van 31 juli 2020 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2020_1e schijf

md xs sm lg