Dringende medische hulp die door de OCMWs wordt verstrekt aan de vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven (officieuze coördinatie)

md xs sm lg