Gerecycleerde computers art 4 van het KB van 27/04/'07 houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de ocmw’s voor de periode 2007-2008

md xs sm lg