KB tot wijziging v/h KB van 12/08/2000 tot vaststelling v/d toepassingsmodaliteiten v/d wet tot bepaling v/d voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand v/d Staat kunnen genieten i/h kader v/h stedelijk beleid

md xs sm lg