KB van 27 december 2021 ter uitvoering van artikel 5, § 3, van het koninklijk besluit van 6 augustus 2021 houdende het invoeren van een toelage “Overstromingen” voor de doelgroep van de OCMW's die in de getroffen gemeenten liggen

md xs sm lg