KB van 29 juli 2019 houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde OCMW's als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening voor 2019

md xs sm lg