KB van 29 juni 2021 houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde OCMW’s als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers voor het jaar 2021

md xs sm lg