Koninklijk Besluit van 3 oktober 2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het Algemeen Reglement betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie.