Koninklijk besluit houdende het invoeren van een toelage “Overstromingen” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die in de getroffen gemeenten liggen

md xs sm lg