Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de tweede helft van het jaar 2020

md xs sm lg