Koninklijk besluit nr. 43 tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 met het oog op een tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon door de Staat ten opzichte van de OCMW’s in het kader van COVID-19

md xs sm lg