Koninklijk besluit nr. 47 van 26 juni 2020 met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie aan de gerechtigden op bepaalde sociale bijstandsuitkeringen

md xs sm lg