Koninklijk Besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van art. 15, vierde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's

md xs sm lg