Koninklijk besluit (van 10 december 2020) houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2020 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het aanleggen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen

md xs sm lg