Koninklijk besluit van 23 februari 2018 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW's voor het jaar 2018

md xs sm lg