Koninklijk besluit van 24 december 2020 houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW's en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen

md xs sm lg