Koninklijk besluit van 29 juli 2019 houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2019 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het aanleggen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen

md xs sm lg