Koninklijk besluit van 30 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie “COVID-19” voor de doelgroep van de OCMW's (verhoging personeelskosten)

md xs sm lg