Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage aan OCMW's ter ondersteuning van projecten in het kader van de projectoproep voor projecten "Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden" - tweede deel

md xs sm lg